BUDOWA I REMONT

Instalacje odgromowe

• Zakładki: 9


Gdy na dworze szaleje burza, a wyładowania atmosferyczne wyzwalają energię o ogromnej sile i temperaturze, spokojny sen zapewni piorunochron. Chociaż prawo budowlane nakazuje wykonanie instalacji odgromowej w budynkach publicznych lub zbudowanych z materiałów łatwopalnych albo o powierzchni co najmniej 500 m3, których wysokość przekracza 15 m, nawet w mniejszym domu warto zadbać o bezpieczeństwo własne i swojego dobytku. Instalacja odgromowa uchroni budynek przed negatywnymi skutkami wyładowań. Tym bardziej że mogą one wystąpić nawet wtedy, gdy burza oddalona jest od budynku o 1,5 km.

Z czego składa się instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa ma za zadanie odprowadzenie do ziemi energii przekazanej przez piorun uderzający w dom. Montuję się ją wzdłuż kalenicy i krawędzi dachu w postaci sieci metalowych przewodów. Są to zwody pionowe i poziome. Spadzisty dach budynku może wymagać dodatkowych wsporników. Jeżeli dach posiada elementy metalowe, jak np. rynny, to zostają one włączone do instalacji. Kolejnym elementem składającym się na instalacje odgromowe są przewody odprowadzające. Są one wykonane z takich samych materiałów jak zwody. Ich rolą jest łączenie zwodów i uziomów. 

Montuje się je na elewacji budynku lub w specjalnych rynnach pod elewacją. Łączy się je z uziomem za pomocą zacisku probierczego. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców przewody zabezpieczające nie mogą przebiegać w mniejszej odległości niż 2 m od wejścia do domu. Ostatni element systemu to uziomy, wykonane z taśmy stalowej lub stalowych prętów. Mogą one zostać podłączone na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wykorzystanie zbrojenia fundamentu budynku połączone z wyprowadzeniem taśmy stalowej poza obrys fundamentu. Innym sposobem jest uziom sztuczny, w którym wokół budynku instaluje się zamknięty obwód taśmy stalowej. Musi ona przebiegać w odległości 1 m od budynku i zostać zakopana na głębokość 80 cm. Ostatni sposób to uziom w postaci wbitych w ziemię prętów stalowych.

Instalacje odgromowe- zasada działania 

Metalowy pręt umieszczony w najwyższym punkcie dachu, będący zwodem przyciąga i przejmuje uderzenie pioruna. Zamiast w budynek, piorun trafia w pręt. Następnie energia uderzenia kierowana jest przewodami odprowadzającym do uziomów i za ich pośrednictwem pod powierzchnię ziemi. Tam zostaje ona rozproszona. Przewody odprowadzające montuje się po przekątnych narożnikach budynku. Muszą być co najmniej dwa. Chociaż instalacje odgromowe to bardzo skuteczne rozwiązania, chroniące przed piorunem, to warunkiem, by były skuteczne, jest ich poprawne zaprojektowanie i wykonanie, zgodnie z obowiązującymi normami. Tylko prawidłowo zamontowana spełni swoją funkcję.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Solar Polska – http://solar.pl/

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
17 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *